Suomen Voimalajiliitto

Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry.

Liiton tarkoituksena on edistää, valvoa ja kehittää eri voimailulajien suosiota ja levittää harrastusta sekä kilpailutoimintaa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Edistää kiinnostusta terveyteen tekemällä anti-doping työtä voimalajeissa, tarjoten mahdollisuuksia harjoitella ja kilpailla voimalajeissa päihteettömästi, ilman doping-aineita.

Kansainvälinen Voimalajiliitto järjestää eri paino- ja ikäluokkien vahvin mies/nainen MM-kilpailut, Timanttityttö™-kilpailun sekä muita kansainvälisiä eri voimalajien kilpailuja ja tapahtumia. Suomen Voimalajiliitto vastaa lajien SM- ja muiden kansallisten kilpailujen järjestämisestä Suomessa sekä lajien antidoping toiminnasta Suomessa yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Voimalajiliiton aputoiminimen kautta toimii Suomen Tankotanssiliitto.

Kaikkien Suomen Voimalajiliiton/Kansainvälisen Voimalajiliiton alaisiin kilpailuihin osallistuvien on omattava voimassaoleva liiton kilpailijalisenssi sekä antidopingsopimus, mikä sitouttavat urheilijan Suomen Voimalajiliiton sekä Kansainvälisen Voimalajiliiton säännöstöön ja Suomen Antidopingsäännöstöön.

Liitto on perustettu vuoden 2014 lopulla Puheenjohtaja Jyrki Rantasen aloitteesta ja se aloitti kilpailutoiminnan antidopingtoiminnan alaisuudessa 1.1.2015 alkaen, jatkaen Rantasen aiemmin luomaa kilpailutoimintaa eri lajeissa sekä lisäten lajeja liiton toimintaan.

Liitto on maailman ensimmäinen vahvin mies/nainen, otevoima ym voimalaji-kilpailujen järjestäjä, jolla on WADA:n sääntöjen mukainen antidopingohjelma sekä yhteistyösopimus kansallisen antidopingjärjestön kanssa.

Liitto toimii hallinnollisena elimenä lajien toiminnalle ja antidopingtyön edistämiselle lajeissa. Liiton toiminnan alaiset tapahtumat järjestetään liiton sääntöihin ja periaatteisiin sitouduneiden niin jäsenseurojen, kuin ulkopuolisten tapahtumajärjestäjienkin toimesta yhteistyössä liiton kanssa.

Liiton tavoitteena on toimia edelläkävijänä antidopingtyössä edustamissaan lajeissa.

Suomen Voimalajiliitto on listattu Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) kansalliseksi lajiliitoksi.

Kansainvälinen Voimalajiliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen.

Kansainvälinen Voimalajiliitto on listattu kansainvälisen antidopingtoimijoiden liittymän INADON listalle Kansainvälisenä liittona.

Kansainvälinen Voimalajiliitto on HLU:n jäsen Valtakunnallisena liikuntajärjestönä.

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Kansainvälinen Voimalajiliitto – World Heavy Events Association ry

PL 55 13101 Hämeenlinna

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jyrki Rantanen, jyrki@suomenvoimalajiliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Antidopingrekisteri

4. Rekisterin kuvaus
Kansainvälinen Voimalajiliitto on lajiliitto, jonka alaisuudessa toimivat mm. Suomen Voimalajiliitto ja Suomen Tankotanssiliitto. 

Liiton jäseneksi voi rekisteröityä Suomisport-järjestelmässä, jonka välityksellä rekisteröity voi myös ostaa kilpailulisenssejä, vakuutuksia ja seurajäsenyyksiä sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin.

Henkilö hallinnoi itse omia tietojaan ja rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin ja muiden Kansainvälisen Voimalajiliiton toimenkuvaan liittyvien asioiden (esim. jäsentiedotteet) hoitamisen yhteydessä sekä sen mahdollistamiseksi. 

Rekisteröidyn tietoihin on pääsy ainoastaan Kansainvälisen Voimalajiliiton pääkäyttäjillä, sekä seurakäyttäjillä, jos rekisteröidyn lisenssi on liitetty seuraan.

Suoramarkkinointiin tarkoitettavaa aineistoa lähetetään vain siihen erillisen luvan antaneille jäsenille.

6. Rekisteröitävät tiedot (säännönmukaiset tietolähteet)

Suomisport-profiilin kerätään seuraavat henkilötiedot:

  • Kieli, nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, Suomisport ID-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja maa.
  • Jos rekisteröityjä haluaa tehdä hankintoja huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan vastaavat tiedot.

Antidopingrekisteri:

  • Jos rekisteröity haluaa kilpailla Kansainvälisen Voimalajiliiton alaisissa kilpailuissa, kerää liitto nimen, henkilötunnuksen ja tiedon antidopingsopimuksen sähköisestä allekirjoituksesta ja sen ajankohdasta erilliseen antidopingrekisteriin
  • Rekisteriin kirjataan myös tieto sopimuksen irtosanomispäivästä ja irtisanomissyystä

7. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö
Järjestelmään rekisteröidytään sähköpostilla tai matkapuhelinnumerolla. Henkilötunnus pyydetään
rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötunnuksen avulla palvelu identifioi yksiselitteisesti rekisteröidyt henkilöt. Identifiointi on rekisteröityjän oma etu, sillä näin palvelu tunnistaa henkilön ja varmistaa, ettei oma henkilöllisyys mene sekaisin toisen rekisteröityjän kanssa. Henkilötunnuksen kerääminen yksiselitteiseen identifiointiin on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista.

Henkilötunnus näkyy vain rekisteröityjälle itselleen sekä Kansainvälisen Voimalajiliiton pääkäyttäjille. 

8. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä. Järjestelmän pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä.

Rekisteröity voi pyytää antidopingrekisteriin itsestään tallennettuja tietoja nähtäväksi sähköpostilla rekisterin vastuuhenkilöltä sekä vaatia virheellisten tietojen korjaamista välittömästi.

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Kansainvälinen Voimalajiliitto voi luovuttaa rekisteröidyn tietoja antidopingviranomaisille. Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Jäsenen henkilötietoja säilytetään Kansainvälisen Voimalajiliiton jäsenrekisterissä 13 kuukautta lisenssin ostopäivästä. 

Antidopingrekisterissä tiedot säilyvät viisi vuotta antidopingsopimuksen päättymisen jälkeen.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Antidopingrekisteri

Antidopingrekisteri on tallennettu Excel-tiedostoon rekisterin vastuuhenkilön tietokoneelle (Jyrki Rantanen). Kone on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.


b) Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriä koskevaa Suomisport-järjestelmää käytetään tietokoneilla. Käyttöoikeudet järjestelmään on erikseen määrätyillä henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö (Kansainvälisen Voimalajiliiton hallitus). Järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Evästeet ja verkkosivujen tilastointi

Käytämme sivuillamme kävijöiden seurantaa parantaaksemme sivujemme toimivuutta ja tutkiaksemme niiden käyttöä. Tallennetut tiedot ovat nimettömiä tunnistetietoja esim. käytetystä päätelaitteesta, vierailuajoista ja luetuista sivuista. Erilaiset 3. osapuolen tilastointipalvelut saattavat tallentaa sivuilla vierailevan käyttäjän päätelaitteelle evästeen.

Liitto on Suomen Olympiakomitean jäsen.

Liitto on seuraavien toimijoiden listaama kansallinen/kansainvälinen lajiliitto.

Scroll to Top